OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ

Szanowni Państwo,

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Stręk, uprzejmie przedkłada Państwu ofertę kompleksowej obsługi prawnej. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu zajmuję się przede wszystkim obsługą małych i średnich podmiotów gospodarczych. Specjalizuję się w dziedzinie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z tworzeniem i przekształceniami spółek kapitałowych i osobowych, prawa administracyjnego oraz prawa spółdzielczego.

Proponuję Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym następnie w umowie obsługi prawnej ze szczególnym uwzględnieniem:

 

  1. doradztwa prawnego w sprawach bieżących związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
  2. sporządzania opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy,
  3. opracowywania pism procesowych,
  4. przygotowywania oraz opiniowania projektów umów,
  5. reprezentacji w postępowaniu sądowym, przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo- administracyjnym.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o obsługę prawną może przybrać formę ryczałtową bądź według stawki godzinowej, w zależności od uzgodnienia z Klientem. Gwarantuję szybką i rzetelną realizację zlecenia oraz konkurencyjne ceny. W celu przekazania szczegółowych informacji o zakresie oferty proponuję kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.